Pravidla

Všeobecná pravidla


 • Každý hráč musí dodržovat pravidla a nesmí navádět jiné hráče k jejich porušování. Neznalost pravidel nikoho neomlouvá. (§1:1)
 • Zákaz pokusu o obcházení pravidel nebo banu. (§1:2)
 • Hráč musí dodržovat platné zákony České i Slovenské republiky, nebudou tolerovány žádné projevy rasismu, xenofobie, nacionalismu, homofobie atd. (§1:3)
 • Zákaz používání modu, cheatů a dalších pomocných programů, které zvýhodňují hráče proti ostatním. (X-Ray, Speed-Hack, Fly-Hack, …). (§1:4)
 • Reklama či jakákoli propagace jiného serveru je zakázána. (§1:5)
 • Zákaz používání vulgarismů v chatu, či stavby, které mají vulgární motivy. (§1:6)
 • Zákaz spamování chatu. (§1:7)
 • Žádaní A-Teamu o zvýhodnění hráče je zakázáno. (Givovaní věcí, počasí, atd…). (§1:8)
 • Zákaz ničení krajiny ve smyslu stavět sloupy, díry 1×1. (§1:9)
 • Použití TNT za účelem poškození krajiny, či hráče, je zákázáno. (§1:10)
 • Těžení pouze kmene stromu a zanechání levitujících bloku je zakázáno. (§1:11)
 • Zákaz stavby levitujících budov či staveb.
 • (§1:12)
 • Využívaní, či zatajování bugů hry se trestá. (§1:13)
 • Zákaz narušovaní a poškozovaní hráčů. (§1:14)
 • Zákaz stavění Nether Portálů. Portuje se pomocí (-> Warp!) . (§1:15)

Pravidla pro Vanilla server

>>> Viz. Všeobecná pravidla <<<

+

Speciální pravidla pro města:

 • Města musí být od sebe dostatečně vzdálena, není možné postavit město kousek od jiného města (500 bloků minimálně). (§2:2:2)
 • Starosta města je povinen uposlechnout výzvy od adminů k úpravě města. (§2:2:3)
 • Starosta je povinen sám od sebe kontrolovat stav města a odstraňovat nedostatky (např. nedosekané stromy, či jinak zpustošená krajina). (§2:2:4)
 • Starosta má právo zažádat o smazání domu, pokud je majitel trvale zabanovaný, či stav jeho domu není zrovna nejlepší a majitel nereaguje na upozornění formou cedule u jeho domu po dobu 14 dní žádat Admina o smazaní domu hráče, který nereaguje na výzvy starosty. (§2:2:5)
 • V městě musí být obytné budovy, město nesmí být složeno jen ze shopů. (§2:2:6)
 • Okolní krajinu je třeba udržovat v přijatelném stavu – odstraňovat nedosekané stromy, sloupy 1×1 a další prvky, které okolní krajinu pustoší. (§2:2:6)
 • Město by mělo do krajiny zapadnout, pokud budou potřeba nějaké úpravy typu zarovnávání terénu, je třeba poté krajinu upravit. (§2:2:7)
 • O úpravu terénu se postará samotný hráč. (§2:2:8)
 • Hráč může žádat Admina o využití WordEditu pro zarovnání krajiny. (§2:2:9)
 • Starosta je zodpovědný za čistý chod vesnice/města/velkoměsta. (§2:2:10)

Pravidla pro Industry server

 • Zákaz používání „Mining Laseru“ za účelem poškozování hráče, či jeho majetku, „Mining Laser“ je výhradně pouze pro těžbu/dolování. (§3:1)
 • Přísný zákaz použití či obejití zákazu položení, vycraftení či odpalení jaderné bomby „Nuke“, porušení se trestá bezprostředně IP Banem! (§3:2)
 • Je zakázáno stavět stroje a stavby lagující server (Např. špatně postavený cobblestone generátor, blikající RS obvody… ), příliš velké množství donekonečna jedoucích strojů na jednom místě (Velké množství generátorů …) a podobně… (§3:3)
 • Je zakázáno nastavovat „Timery“ na hodnotu menší než 60 sekund. (§3:4)
 • Váš dům by měl být postaven tak, aby co nejméně zatěžoval server, trestá se po neuposlechnutí 3 varovných výzev Admina BANEM! (§3:5)

Speciální pravidla pro „Jaderné Reaktory“:

 • Pokud majiteli exploduje nukleární reaktor a zničí někomu cizí pozemek, majitel reaktoru je POVINEN odstranit škodu poškozenému hráči… (§3:3:1)
 • Při výbuchu reaktoru je hráč POVINEN oznámit Adminovi, či jinému členovi z A-Teamu o výbuchu, pokuď hráč tak neučiní, bude udělen IP Ban! (§3:3:2)
 • Reaktor musí být zabezpečen – tři vrstvy „Reinforced Stone“ ze všech stran a to včetně rohů. (§3:3:3)
 • Po domluvě s Adminem je možné žádat o rozšíření reaktoru prostřednictvým „Reaktorů Chamber“, Admin podle toho usoudí, jak bude vypadat zabezpečení reaktoru „Reinforced Stonem“. (§3:3:4)
 • Kolem reaktoru musí být minimálně 3 bloky místa na každou stranu, neboli místnost musí být minimálně velká 7×7 bloků. (§3:3:5)
 • Reaktor musí obsahovat čidlo, zapojené na hlavní obvod, nastaveno maximálně na 500 °C a spojené tak, aby v případě přesáhnutí této teploty, byl reaktor automaticky vypnut. (§3:3:6)
 • Reaktory musí být opatřeny možností vypnutí reaktoru mimo jejich místnost, hráč může žádat Admina o pomoc s vývodem vypínače… (§3:3:7)
 • Než si požádáte o reaktor na: server@darkthull.cz, musíte postavit vše a nachystat si reaktor (pokud Vám něco chybí, bude vaše žádost zamítnuta). Po té můžete o postavení reaktoru požádat znovu. (§3:3:8)
 • Majitel zodpovídá za reaktor, včetně její místnosti, pokud si tam pustí cizí osobu, je zodpovědný za případný výbuch sám majitel. (§3:3:9)
 • Reaktory jsou pravidelně kontrolovány a v případě nedodržení pravidel o reaktorech (např. nepovolené množství uranu) je hráč varován Adminem, v případě že hráč nebude reagovat, bude reaktor zajištěn, i za nepřítomnosti hráče na serveru, pokud nebyl hráč zastižen, může hráč žádat o vráceni reaktoru. (§3:3:10)